Met gepaste trots kunnen wij u melden dat MONDZORG HOUTEN, tandartsen en specialisten, op 01-02-2017 gecertificeerd is door een onafhankelijke derde partij, Medi Care Services B.V.

Dit MCS-certificaat toont aan dat MONDZORG HOUTEN voldoet aan de verschillende wetten, regelgevingen en normen die gelden voor tandartspraktijken in Nederland.

Bovengenoemde wetten, regels en normen waarop getoetst is betreffen onder andere:
– WIP Richtlijn Infectiepreventie
– WIP Richtlijn (kleine) chirurgische en invasieve ingrepen
– Kwaliteitswet Zorginstellingen
– IGZ Taakherschikking tandheelkundige praktijk
– Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz)
– Richtlijn Radiologie
– Drinkwaterwet VEWIN
– KNMP NAN, Ruimten en faciliteiten, Ned. Apotheek Norm
– RI&E voor de tandheelkunde
– Arbeidsomstandigheden wet en Arbeidsomstandighedenbesluit
– Wet Milieubeheer (WM)
– Regeling Besluit algemene regels milieubeheer (RARIM)
– Landelijk Afvalbeheersplan (LAP)
– Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS)ADR
– PGS15 Publicatie Opslag Gevaarlijke Stoffen
– NEN-EN-ISO Norm 11143 inzake amalgaamafscheiders