Implantaatgedragen onderprothese scoort goed bij hoogbejaarden

Oude, en zelfs zeer oude patiënten kunnen baat hebben bij een implantaatgedragen onderprothese. In een onderzoek onder hoogbejaarden scoorde de onderzoeksgroep op alle criteria beter dan de controlegroep, waarbij de conventionele gebitsprothese werd aangepast. Dat betrof de verbeterde kauwmogelijkheden, een verdikte wangkauwspier aan de kant waar het meest werd gekauwd en een grotere patiënttevredenheid. De zeer oude mensen uit de onderzoeksgroep gaven aan dat hun levenskwaliteit aanzienlijk was verbeterd. Bovendien bleken de mensen met de implantaatgedragen onderprothese minder te zijn afgevallen dan de patiënten in de controlegroep.

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 19 december 2013