Diabetes wordt gezien als een risicofactor voor parodontitis of ontsteking van het tandvlees. De ontsteking verloopt vaak sneller bij diabetici dan bij anderen. Controle van de bloedsuikerspiegel en parodontitis zijn ook sterk gerelateerd: is de bloedsuikerspiegel goed gecontroleerd, dat wil zeggen dat er weinig hypo- of hyperglykemische episoden zijn, dan is ook de parodontale status goed en vice versa. Parodontitis is welbeschouwd de zesde “-pathie” bij diabetes. Bij Mondzorg Houten is het opsporen en behandelen van parodontitis ten gevolge van diabetes één van de speerpunten. 

In Europa hebben volgens de WHO ongeveer 60 miljoen mensen diabetes, oftewel één op de tien personen boven de 25 jaar. Hoeveel van hen zijn zich bewust van het forse mondgezondheidsrisico dat zij lopen? Het afgelopen decennium is het aantal mensen met diabetes exponentieel gegroeid, en het publieke besef van het nut van preventieve mondzorg voor diabetici is erg laag. De overgrote meerderheid van mensen met diabetes leeft in regio”s met een laag of middeninkomen. Deze bevolkingsgroepen hebben vaker last van diabetes en ervaren een hogere drempel voor preventie en zorg. Daarom is het van belang dat tandartsen diabetespatiënten volgen en behandelen. De toename van diabetes betekent een stijging van de zorgkosten. Op dit moment bedragen de zorgkosten ongeveer tien procent van de totale uitgaven van de gehele EU en de verwachting is dat deze zullen stijgen van de huidige 109 miljard naar ruim 117 miljard in 2035. De kosten die gepaard gaan met diabetes betreffen onder andere het meer gebruik van de gezondheidszorg, verlies van productiviteit en mogelijke invaliditeit, wat een aanzienlijke belasting kan zijn voor de individuele patiënt, zijn familie en de samenleving.

In de komende jaren zullen tandartsen alleen maar meer patiënten met diabetes in hun praktijk tegenkomen. Tandartsen spelen een groeiende rol in de controle en behandeling van diabetici. Ze kunnen de patiënt helpen letten op zijn mondgezondheid en voedingspatroon, hen aanmoedigen om de dagelijkse bloedsuikerchecks uit te voeren en regelmatig op controle te gaan voor bijvoorbeeld de ogen of nieren. Begrip van de ziekte en bekend zijn met de manifestaties ervan in de mond helpen niet alleen de mondgezondheid van diabetici verbeteren, maar ook hun kwaliteit van leven.

Tandartsen zien hun patiënten op regelmatige basis en kunnen daarmee een belangrijke rol spelen in vroegdiagnose van de ziekte of complicaties daarvan. Het is daarvoor van belang dat ze de medische geschiedenis van de patiënt goed kennen en vastleggen in hun dossier. Wanneer een tandarts een vermoeden heeft dat de patiënt diabetes heeft of gevolgen van de ziekte ondervindt, kan hij de patiënt doorsturen naar de huisarts voor verdere diagnose.

Tandartsen kunnen patiënten gemakkelijker bereiken door de periodieke (preventieve) controles. Dit geeft hen de mogelijkheid patiënten al te spreken voordat zij de ziekte ontwikkelen. Ook brengen ze vaak meer tijd met een patiënt door dan andere zorgverleners, wat het mogelijk maakt educatieve- en interventiemethoden in te zetten en patiënten te adviseren over het behouden van een goede mondgezondheid en het volgen van een gezond dieet. Tandartsen kunnen optimale parodontale zorg leveren aan patiënten met diabetes en in de gaten houden of meer symptomen van de ziekte zich voordoen en verdere (tandheelkundige) zorg nodig is.